Prof. Dr. YASİN CEYLAN (Emekli, Yarı zamanlı öğrt. görv.)

E-posta: yceylan@metu.edu.tr

Telefon:  +90 312 210 3140


EĞİTİM

LİSE: Erzurum Lisesi, (1970)

ÜNİVERSİTE: Atatürk Üniversitesi, (1975)

DOKTORA: Edinburgh University

BURSLAR: M.E.B. Yurtdışı Bursu

Akademik Görevler

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: 1985

YARDIMCI DOÇENT: 1985-1990

DOÇENT: 1990-96

PROFESÖR: 1996-

İdari Görevler

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI 1994-96

DİĞER: Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-96

ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI: Sistematik Felsefe ve Mantık

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce, Arapça, Farsça

YAYINLAR

Yurt Dışı Makaleler

 1. "Mulla Sadra's Theory of Knowlege in its Islamic Peripatetic Background",Islamic Studies, Spring, 1990, vol. 29, s. 43-55.
 2. "A Kantian Approach to the Avicennian Doctrine of Abstraction", Islamic Studies, Spring 1992, vol. 31, s. 71-82.
 3. "A Critical Approach to the Avicennian Distinction of Essence and Existence", Autumn 1993, vol. 32, s. 329-39.
 4. "Some Remarks on Al-Farabi's Views on the Relationship Between Philosophy and Religion", Islamic Studies, Spring 1994, s. 77-81.
 5. "Al-Gazali Between Rationalism and Mysticism", Studies in Spirituality, 4/1994, s. 5-11.
 6. "Islam and Global Dialogue", Sensus Communis in Multi-and Intercultural Perspective: On the Possibility of Common Judgements in Arts and Politics, Heinz Kimmerle/henk Oesterling (editörler), Königshausen &Neumann, 2000, s. 129-140.
 7. "The Conflict between State and Religion in Turkey", Civil Society, Religion and the Nation, Modernization in Interculteral Context: Russia japan, Turkey, Gerrit Steunebrink, Evert van der Zweerde (editors), Studies in Inercultural Philosophy 14, Rodopy, Amsterdam-New York 2004. [pdf formatında]
 8. "Religion and Modern Man", Contemporary PhilosophyA New Survey,Volume 10 kitabı içinde, Guttorm Fløistad (Ed.), Springer, 2010, s. 341-367.
 9. "Islam and Terrorism", International Journal of Decision Ethicson Global Conflicts, Higher Education, Business and Economics kitabı içinde, Samuel M. Natale, Sebastian A. Sora ve Geoffrey Hayward (editörler), Vol: II.2, Spring 2006, Global Scholarly Publications, NY, 2006, s. 107-121.

Yurt İçi Makaleler

 1. "Some notes on al-Fakhr al-Din al-Razi's Mafatih al-Ghayb", İslami Araştırmalar, Ocak 1987, s.47-55.
 2. "The main Characteristics of Arabic", Ekim 1987, s. 90-92.
 3. "Fakhr al-Din al-Razi's Views on the Inimitability of the Quaran", İslami Araştırmalar, Mayıs, 1988, s.75-78.
 4. "İslam Felsefesinde Allahın Cuziyatı Bilmesi Sorunu", ODTÜ İnsan Bilimleri Dergisi, 1987/1, s.37-51.
 5. "İslam Medeniyetinde Sanata felsefi Bir Bakış", Felsefe ve Sanat kitabının içinde, Der. Ö. Naci Soykan, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990.
 6. "Taha Hüseyn'in Kişiliği ve Edebi Yönü", Polemik, Mayıs-Haziran, 1994, s. 27-35.
 7. "Züheyr'in Şiirinde Ahlaki Değerler", Yeni Ümit Dergisi, sayı: 26, Ekim-Kasım-Aralık 1994. 
 8. "Felsefeci Gözüyle İnanmak", Felsefe Dünyası, Temmuz 1993, s. 54-59.
 9. "Felsefe ile Tasavvuf Arasında Bir Düşünür Olarak Gazali", Felsefe Dünyası, Temmuz 1993, s. 54-59.
 10. "Bilim, Din ve Felsefe", İslami Araştırmalar, Nisan 1991, s. 141-49. 
 11. "Kavram Üzerine", Felsefe Dünyası, Ekim 1993, s. 46-50.
 12. "Tanrıya İnanmak veya İnanmamak", Bilim ve Ütopya, 1995, s.16-19.
 13. "İrtica Konusuna Felsefi Bir Bakış", Doğu-Batı, 1997, s.120-126.
 14. "Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Müslümanların Hıristiyan Dünyası Karşısındaki Tavırları", Doğu-Batı, 1998. s.89-99.
 15. "İnanç, Bilim ve Felsefe Üçlemine Yeni Bir Yaklaşım", Doğu-Batı, 1998, s. 105-109.
 16. "Din ve Ahlak", Doğu-Batı, 1998, s. 10.
 17. "Liberal Kültürde Din Konumu", Yeni Türkiye, sayı 25, Ocak-Şubat 1999, s. 299-304.
 18. "Sivil İtaatsizlik", Sivil İtaatsizlik, Demokrasi Kitaplığı, 1999.
 19. "Etik Değerlerin İnsan Yaşamındaki Yeri", İslâmiyât, sayı: 3, 2001, s. 155-159.
 20. "Din ve Güven", Bilim ve Ütopya, sayı: 92, Şubat 2002, s. 54-58.
 21. "Islam and Terrorism",Turkish Daily News, Fabruary 22-23, 2002 
 22. "Global Etik", Doğu Batı, sayı: 18, 2002, s. 247-255.
 23. "Ahlak Dersinin Din Dersinden Ayrı Okutulması Gerekir", Bilim ve Ütopya, sayı: 93, 2002, s. 4-5.
 24. "Fichte'de Bilgi ve Değer", Bilgi ve Değer, 2002, Ankara, s. 169-176.
 25. "İnsan Hakları ve İnsanüstü Değerler", Ankara Barosu Felsefe Kulübü, Konferanslar Dizisi: I, Ankara Barosu, Ankara 2006, s. 181-231.
 26. Kültür Din İlişkisi, Doğan özlem Armağan Kitabı, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2004, s. 165-185.
 27. İslam Ülkelerinde Eğitim Nasıl Olmalıdır?, Uluğ Nutku'ya Armağan, İnkılap Kitapevi, İstanbul, 2006, s. 371-377.
 28. "Yeni Yüzyılda Müslüman Olmak", Doğu Batı, Sayı 10, Şubat-Mart-Nisan 2000, s. 153-162.
 29. "Aldanmak", Yaprak, 01 Ağustos 2006, sayı: 35.
 30. "Başarmak", Yaprak, 15 Ağustos 2006, Sayı: 36.
 31. "Bilinmeyenlerle Yaşamak", Yaprak, 15 Aralık 2006, sayı: 44.
 32. "Bir Şeyler Söylemek", Yaprak, 01 Mayıs 2006, sayı: 29.
 33. "Dünya Görüşleri ve Hümanist Değerler"Yaprak, 1 Nisan 2007, sayı: 50.
 34. Gerçek Olan ile Gerçek OlmayanYaprak, 15 Ocak 2007, sayı: 46.
 35. "İlahi Adalet", Yaprak, 15 Kasım 2006, sayı: 42.
 36. "İnanç ve Suç", Yaprak, 15 Eylül 2006, sayı: 38.
 37. "İnsan Faktörü", Yaprak, 15 Mayıs 2006, sayı: 30.
 38. "İnsan ve Yarattıkları", Yaprak, 1 Haziran 2006, sayı: 31.
 39. "İnsana Bakmak", Yaprak, 15 Temmuz 2006, sayı: 34.
 40. "İrtica", Yaprak, 15 Ekim 2006, sayı: 40.
 41. "Yanlışın Gücü", Yaprak, 15 Haziran 2006, sayı: 32.
 42. "Özgür Olmak"Yaprak, 01 Temmuz 2006, sayı: 33.
 43. "Mağduriyet Hüzün ve Özgürlük", Yaprak, 1 Eylül 2006, sayı: 37.
 44. "Tanrıya İnanmak", Yaprak, 01 Ekim 2006, sayı: 39.
 45. "Medeniyetler Çatışması", Yaprak, 01 Kasım 2006, sayı: 41.
 46. "Özveri Kültürü", Yaprak, 1 Aralık 2006, sayı: 43.
 47. "İnsan ve Zaman", Yaprak, 1 Ocak 2007, sayı: 45.
 48. "Yaşam ve Anlamsızlık", Yaprak, 1 Şubat 2007, sayı: 47.
 49. "Kültür Dil İlişkisi", Yaprak, 15 Şubat 2007, sayı: 48.
 50. "Tekseslilik Çokseslilik", Yaprak, 1 Mart 2007, sayı:49.
 51. "Değerlerin Evrimi ve İdeal Tip", Radikal 2, 6 Nisan 2007.
 52. "AKP, İslam ve Modernleşme",  Radikal 2, 19 Aralık 2007.
 53. "Başörtüsü, İslam, Laiklik",  Radikal 2, 22 Ocak 2008.
 54. "İslam, Nurculuk ve Fethullah Gülen Hareketi", Radikal 2, 19 Nisan 2009.
 55. "Laikler, Dindarlar ve Kürtler",  Radikal 2, 13 Eylül 2009.
 56. "İdeal Kürt Kimdir?", Radikal 2, 25 Ekim 2009.
 57. "İrtica ile Nasıl Mücadele Edilir?", Radikal 2, 8 Kasım 2009.
 58. "İnanç, İdeoloji ve Vicdan", Radikal 2, 29 Kasım 2009.
 59. "Yaşam Biçimleri ve Tolerans", Radikal 2, 13 Aralık 2009.
 60. "Kürtler ve İtaat", Radikal 2, 3 Ocak 2010.
 61. "Kutsalcılar, İzindeyizciler ve İdeal Birey!", Radikal 2, 24 Ocak 2010.
 62. "Ahmet Türk'e Atılan Yumruk", Radikal 2, 18 Nisan 2010.
 63. "Siyasi İslam", Radikal 2, 1 Ağustos 2010.
 64. "Kürt Dilinde Eğitim", Radikal 2, 3 Ekim 2010.
 65. "Anayasanın Değişmez Maddeleri", Radikal 2, 10 Ekim 2010.
 66. "İslamofobi", Radikal 2, 24 Ekim 2010.
 67. "İnanmak veya İnanmamak", Radikal 2, 21 Kasım 2010.
 68. "İnsan Merkezdir", Radikal 2, 12 Aralık 2010.
 69. "İslam ve İslami Partiler", Radikal 2, 19 Aralık 2010.
 70. "Hür Adam", Radikal 2, 16 Ocak 2011.
 71. "Bir Davaya Adanmak", Radikal 2, 23 Ocak 2011.
 72. "Totaliter Devletler ve İslam", Radikal 2, 6 Şubat 2011.
 73. "Çok Kültürlülük İflas mı Etti?", Radikal 2, 13 Şubat 2011.
 74. "Zulmetmeyi Hak Sanan Devlet", Radikal 2, 20 Şubat 2011.
 75. "Kürtler ve İslamiyet", Radikal 2, 6 Mart 2011.
 76. "Ahlak Yasası ve İnanç", Radikal 2, 27 Mart 2011.
 77. "Aldanmak", Radikal 2, 2 Nisan 2011.
 78. "Kürtler ve Devlet", Radikal 2, 15 Mayıs 2011.
 79. "Mutluluk ve Ahlak Yasası", Radikal 2, 12 Haziran 2011.
 80. "Hiçlik ve Anlam", Radikal 2, 26 Haziran 2011.
 81. "Diyanet'in İslamlaştırma Politikası", Radikal 2, 10 Temmuz 2011.
 82. "Ümmetçilik ve Kürt Sorunu", Radikal 2, 17 Temmuz 2011.
 83. "Prof. Karaman'ın 'Tahammülü' ", Radikal 2, 14 Ağustos 2011.
 84. "Kültür ve Kişilik", Radikal 2, 4 Eylül 2011.
 85. İnanç ve eylem”, Radikal 2, 9 Ekim 2011.
 86. Siyaset ve ahlak Radikal 2, 16 Ekim 2011.
 87. Bölünmez bütünlük ve Kürtler”, Radikal 2, 6 Kasım 2011.
 88. Yeniden aydınlanma”, Radikal 2, 18 Aralık 2011.
 89. Siyaset, iktidar ve din”, Radikal 2, 1 Ocak 2012.
 90. Zalimleştirilen bir millet”, Radikal 2, 15 Ocak 2012.
 91. 'Dindar bir gençlik yetiştirmek istiyoruz'”, Radikal 2, 5 Şubat 2012.
 92. Kürtçe medeniyet dili mi?”, Radikal 2, 4 Mart 2012.
 93. Din ve dünya”, Radikal 2, 25 Mart 2012.
 94. Dindarlık ve kişilik”, Radikal 2, 27 Mayıs 2012.
 95. Toprak üzerine”, Radikal 2, 24 Haziran 2012. 
 96. Çağdaş toplum ve din”, Radikal 2, 15 Temmuz 2012
 97. Lidere sadakat ve kişilik”, Radikal 2, 19 Ağustos 2012.
 98. Devlet vesayeti ve birey”, Radikal 2, 16 Eylül 2012.
 99. İslam ve şiddet”, Radikal 2, 7 Ekim 2012.
 100. 'Kürtçe eğitim Şeytana uymaktır'”, Radikal 2, 28 Ekim 2012.
 101. İslam dünyası ve gerçekler”, Radikal 2, 25.11.2012.
 102. İmam-hatipli haylaz”, Radikal 2,  9 Aralık 2012. 
 103. Oryantalistler ve İslam”, Radikal 2, 16Aralık 2012.
 104. Kürt aleyhtarlığı”, Radikal 2, 6 Ocak 2013.
 105. İnanç ve ideolojileri eleştirmek”, Radikal 2, 10 Şubat 2013.
 106. Zehir mi, hayat iksiri mi?”, Radikal 2, 24 Mart 2013.
 107. Başbakan'ın zihin yapısı”, Radikal 2, 9 Haziran 2013.
 108. Siyasi İslam'ın çöküşü”, Radikal 2, 14 Temmuz 2013.
 109. "Bir Dünya Görüşü Olarak İslam", Felsefe Yazın, sayı: 15, s. 2-3.
 110. Adalet ve Dinamizm
 111. Bilim ve Metafizik
 112. Bireysel Egemenlik
 113. Birlikten Güç Doğar
 114. Calligraphy as an Expression of Spirituality: Arabic Calligraphy
 115. Din ve Laiklik
 116. Ebedi Barış
 117. Ecyad Kalesi
 118. Evrenin Karmaşıklığı Karşısında İnsanın Belirsizliği: Temel Kaygı
 119. Ezdi  Kızı  Xatû  Dua
 120. Felsefe ve Aydınlanma
 121. Filozof Kimdir?
 122. Global Değerler
 123. Hangi Sorumluluk?
 124. Harran: The Seat of Cultures and Philosophical Thought [Türkçe çevirisi]
 125. Islam and the Question of Development
 126. İnanç ve Felsefe
 127. İslam ve Diğer Herşey
 128. İslam  Kimliği  ve  Batı  Karşıtlığı
 129. İtaat Bilinç ve Şüphe
 130. İtaatsizliğin Yöntembilgisi
 131. Medeniyetler Savaşıyor mu Barışıyor mu?
 132. Sıradanlığın Egemenliği
 133. Siyaset, İktidar ve Din
 134. Vatan Kavramının Bir Dünya Görüşü İçerisindeki Yeri
 135. Who Teaches Best?
 136. Yargıç, Yasa, Karar
 137. Yaşar Nuri Öztürk'ün Misyonu

Yurt Dışı Tebliğler

 1. "Muslim's Attitude Towards the Christian World in the Last Part of the 20th Century", International Symposium on Mutual Perceptions of Monotheistic Religions Since the Mid-20th Century, 17-21 April, University of Lausanne, 1995.
 2. "Ethics Versus Religion", Intan, Kuala Lumpur, 1996, Malasia.
 3. "Islam and Global Dialogue", Binghamton, 1997, USA.
 4. "A New Approach to the Conflict between Faith and Reason", 1998 SSIPS/SAGP conference, October 23-25 1998, Binghamton, USA.
 5. "21. Yüzyılda Eğitim Nasıl Bir Eğitim?", Konferans, Hakara Türkmen-Türk Uniwersiteti, 25-27 Mart 2003, Aşkabat, Türkmenistan.
 6. "Muslim Identity and Modern Values", Colloque des 7 et 8 Octobre 2004, Islam, Societe, Modernite, Brussels.

Yurt İçi Tebliğler

 1. "İslam Felsefesi ve Türk Kültürüne Katkıları", Türk Kültürüne Felsefe Açısından Bakış Sempozyumu, Samsun 23-24 Kasım, 1989.
 2. "İslam medeniyetinde Sanata Felsefi Bir Bakış", M. S. Ü. Felsefe Sanat Sempozyumu, 18-20 Aralık 1989, İstanbul.
 3. "Gazali Üzerine", 1993 Türk Felsefe Derneği Felsefe Kongresi, 15-17 Mayıs 1993, Ankara.
 4. "Bilim ve Etik" Felsefe Kongresi, 1995, Ankara.
 5. "Limits of a Culture", ODTÜ International Symposium of the Philosophy of Communication, 1995, Ankara.
 6. "Bilim ve Ahlak", Felsefe Kongresi, Türk Felsefe Derneği, 19-21 Ekim 1995, Ankara.
 7. "İtaatsizlik Üzerine", İnsan Felsefesi Sempozyumu, 1998, Erzurum.
 8. "Methodology of Disobedience", International Network of philosophers of education (INPE), 1998, Ankara.
 9. "Medya Ahlakı", Medya Ahlakı Sempozyumu, 1998, Muğla.
 10. "İletişimsel Eylemde Din Tezi", 200 Felsefe Kongresi, İnsan Felsefesi, 3-5 Kasım, Ankara, 2000.
 11. "Değişim Sürecinde İnanç-Bilim İlişkisi, Sempozyum, 9-11 Nisan 1999, Ankara.
 12. "İnanç ve Felsefe", Felsefe ve Yaşam Sempozyumu, 17-18 Nisan 2003, Ankara.
 13. "Adalet ve Dinamizm", Felsefe Günleri II, Adalet Sempozyumu, 9-11 Ekim 2003, Muğla.
 14. "İnsan Hakları ve İnsanüstü Değerler", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-II, Sempozyum, 7-11 Eylül 2004, İstanbul.
 15. "Hangi Sorumluluk", II. Uluslararası Felsefe Günleri, Sorumluluk, (Responsibility), 29 Nisan-1 Mayıs 2004, Kocaeli.
 16. "Islam and Western Values" Islamic Identity and Social Change, Goethe Institute 24-25 May 2004, Ankara.
 17. "Intersubjectivity in Faith", The Humanities on the Birth of the Third Millenium, An International Conference, June 12,13 2000.
 18. "Medeniyetler Çatışmasına Karşı Çoğul Bir Dünya, Avrupa Birliği, Alternatif Bir Küreselleşme ve Küresel Etik", (Panel) TBMM, 19 Mayıs 2003, Ankara.
 19. "Bireysel Egemenlik", Egemenlik, Sempozyum, 11-13 Nisan 2003, Kocaeli.
 20. "Felsefe Eğitimi", Harran Felsefe Günleri III, 4-6 Haziran 2002, Şanlıurfa.
 21. "Fichte'de Bilgi ve Değer", Bilgi ve Değer Sempozyumu, 16-17 Mayıs 2002, Muğla.
 22. "Yirmi Birinci Yüzyılda Eğitimin Temel Sorunu: İdeal Tip" I. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi, 27-29 Mayıs 2004, İstanbul.
 23. "Hukuk Normlarına Felsefi Bakış", Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V Sempozyumu, 13-17 Eylül 2010, İstanbul.

Yurt İçi Kitap

Din ya da Politika Neden Felsefe?, Phoenix Yayınevi, Ankara, Eylül 2011.

Yurt Dışı Kitap

Theology and Tasfir in the Major Works of Fakhr al-Din , ISTAC, Kuala Lumpur, 1996.

Çeviriler

 1. "Sovyetler Birliği'nin Çeçen-İnguş Cumhuriyetinde Din Aleyhtarı Faaliyetler ve İslamiyetin Varolma Mücadelesi", ODTÜ Yayınları, Asya-Afrika Araştırma Grubu, Yay. No. 25.
 2. "Sovyet Orta Asyasında Soysuzlaştırma Politikası", ODTÜ Yayınları, Asya-Afrika Araştırmaları Grubu, Yay. No. 34.
 3. "Tarihte ve Bugün Türkçülük ve İslamcılık" ODTÜ Yayınları, Asya-Afrika Araştırma Grubu, Yay. No. 34.
 4. "The Turkish Revolution and Kemalist Principles", Revue Internationalale d'Historia Militarie, Ankara 1981, s. 185-205.
 5. "An Outline of the Educational Philosophy and Methodology of Al-Attas", Translated into Turkish, İslami Araştırmalar, Kış, 1993-94, s. 35-72.

YÖNETİLEN TEZLER

Master Tezleri

 1. "Rıfaa Rafi al-Tahtavi", Cihaner Akçay, 1992, Gazi Üniversitesi.
 2. "Najip Mahfuz'un Hayatı ve Kısa Hikayeleri", Musa Yıldız, 1992, Gazi Üniversitesi.
 3. "Fahrettin Razi'ye Göre İcaz Sorunu", Ayhan Erdoğan, 1993, Gazi Üniversitesi.
 4. "Semantic Conception of Truth and the Problem of Truth Bearers" Eyüp Ali Kılıçaslan, 1993, ODTÜ.
 5. "The Concept of Irony in Kiergaard's Philosophy", Aliye Gülsoy, 1995, ODTÜ.
 6. "Epistemic Justification: Foundationalism versus Coherentism", Barışta Erdost, 1995, ODTÜ.
 7. "Philosophy on the Way to Metaphor: Perlocutionary Argument and the Function of Indirection in Philosophy", A. Baki Güçlü, ODTÜ, 1997.
 8. "Elemantary Constituents of Objects in Kant's Philosophy", İsmail Serin, 1998, ODTÜ.
 9. "The Ultimate Being in Greek and Islamic Traditions", Eleni Pananaki, 2000, ODTÜ.
 10. "The Role of other in the Hegelian self-consciousness", Meryem Uçar, 2002, ODTÜ.
 11. "Kant`s Dichotomic philosophy in the critique of judgement", Metin Bal, 2002, ODTÜ.
 12. "The Role of Imagination in Kant's First Critique", Özlem Barın, 2003, ODTÜ.
 13. "Leibniz's Metaphysical System with a special Emphasis on Perception", Deniz Oral, 2003, ODTÜ.
 14. "Deleuze's Struggle Against Transcendence and Criticisims About It", Kamuran Tıbık, 2006, ODTÜ.
 15. "The Memory of Time: Virtuality in Deleuze's Philosophy", Burçak İsmet, 2007, ODTÜ.
 16. "World is an imagination: A phenomenological approach to the ontology and hermeneutics of İbn al-`Arab?", Aydoğan Kars, 2009, ODTÜ.
 17. "Ex contingente necessarium or a philosophical analysis of the connection between Weber and Marx", Deniz Kundakçı, 2010, ODTÜ.
 18. "Problem of evil and divine providence in Maimonides' philosophy", İpek Budanur, 2011, ODTÜ.
 19. "Alienation in Marx and Baudrilliard", Sirel Yelman, 2012, ODTÜ.

Doktora Tezleri

 1. "Seyid Kutup'ta Tesfir Metodu", İbrahim Sarmış, 1985, Selçuk Üniversitesi.
 2. "The Ethical Dimension Of Human Attitude Towards Nature", İbrahim Özdemir, 1996, ODTÜ.
 3. "An Analysis of the Concept Of Retrodiction", Ayhan Sol, 1998, ODTÜ.
 4. "The Quiddity of Knowledge in Kant's Critical Philosophy", İsmail Serin, 2004, ODTÜ.
 5. "The Possibility of an Ethical Transcendental Philosophy in Levinas", Ahmet Erdem Çiftçi, 2005, ODTÜ.
 6. "Hume's Moral Theory as Expressed in His a Treatise of Human Nature and Enquiries Concerning Human Understanding and Concerning the Principles of Morals", Nur Yeliz Gülcan, 2007, ODTÜ.

Son Güncelleme:
14/10/2023 - 19:59