Felsefe Bölümü Tarafından Verilen Dersler

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredi Teorik (s/h) Lab (s/h) ECTS
PHIL101 FELSEFEYE GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL103 SEMBOLİK MANTIĞA GİRİŞ 4 4 0 7.0
PHIL104 GELENEKSEL MANTIK 4 4 0 6.0
PHIL106 BİLGİ KURAMI I 4 4 0 6.0
PHIL108 FELSEFEYE GİRİŞ II 3 3 0 5.0
PHIL110 FELSEFİ KAVRAMLARA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL111 ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL112 ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL115 FELSEFE TARİHİNE GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL145 ANTİK FELSEFE TARİHİ I 3 3 0 7.0
PHIL146 ANTİK FELSEFE TARİHİ II 3 3 0 7.0
PHIL182 BİLİM TARİHİNE GİRİŞ 4 4 0 7.0
PHIL201 ETİK I 4 4 0 7.0
PHIL202 ESTETİK 4 4 0 6.0
PHIL203 MODERN MANTIK I 4 4 0 8.0
PHIL204 BİLGİ KURAMI II 3 3 0 5.0
PHIL205 BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ 4 4 0 6.0
PHIL206 DOĞA BİLİMLERİ FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL208 ÇEVRE ETİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL211 DUYGU FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL212 FELSEFE VE EDEBİYAT 3 3 0 5.0
PHIL214 FELSEFE VE EVRİM 3 3 0 5.0
PHIL215 FELSEFİ PRATİK 3 3 0 5.0
PHIL216 AŞK FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL235 DEDÜKTİF MANTIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL241 FELSEFİ METİNLERİ I 3 3 0 6.0
PHIL242 LATİNCE FELSEFİ METİNLER 3 3 0 5.0
PHIL245 ORTAÇAĞ FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL248 ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ 4 4 0 8.0
PHIL282 BİLİM TARİHİ 4 4 0 7.0
PHIL291 BİLİM TARİHİ I 3 3 0 5.0
PHIL301 MODERN MANTIK II 4 4 0 6.0
PHIL302 SİSTEMATİK FELSEFE 4 4 0 6.0
PHIL304 ETİK II 4 4 0 6.0
PHIL305 CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL306 ESTETİK ÜZERİNE OKUMALAR 3 3 0 5.0
PHIL341 17. VE 18. YÜZYIL FELSEFE TARİHİ I 3 3 0 7.0
PHIL342 17. VE 18. YÜZYIL FELSEFE TARİHİ II 3 3 0 7.0
PHIL343 PLATON FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL344 ARİSTOTELES FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL345 FELSEFİ METİNLERİ III 3 3 0 5.0
PHIL346 FELSEFİ METİNLER IV 4 4 0 6.0
PHIL348 VAROLUŞÇU FELSEFE 3 3 0 5.0
PHIL350 FELSEFEDE RETORİK VE ARGÜMANTASYON 3 3 0 5.0
PHIL351 UYGULAMALI ETİK 3 3 0 5.0
PHIL352 METAFELSEFİ ARAŞTIRMALAR II 3 3 0 5.0
PHIL353 MARX'IN FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL360 ANTİK YUNAN METİNLERİNİN KAVRAMSAL VE FİLOLOJİK ANALİZİ 3 3 0 5.0
PHIL365 FEMİNİST FELSEFE 3 3 0 5.0
PHIL381 BİLİMSEL YÖNTEM I 3 3 0 7.0
PHIL382 BİLİMSEL YÖNTEM II 3 3 0 7.0
PHIL390 BİLİM RASYONALİTE KURAMLARI 3 3 0 5.0
PHIL391 FİZİĞİN TEMEL FELSEFELERİ 3 3 0 5.0
PHIL392 GEOMETRİNİN TARİHİ VE YÖNTEMBİLİMİ 3 3 0 5.0
PHIL395 BİYOLAJİ TARİHİ 3 3 0 5.0
PHIL396 FENOMENOLOJİ FELSEFESİNE GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL397 FİZİK TARİHİ 3 3 0 5.0
PHIL399 FELSEFEDE YAZ STAJI 0 0 4 2.0
PHIL402 MANTIK VE MATEMATİK FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL404 DEVLET VE TOPLUM FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL405 DİL FELSEFESİ 4 4 0 8.0
PHIL407 ZİHİN FELSEFESİ I 3 3 0 5.0
PHIL408 ZİHİN FELSEFESİ II 3 3 0 5.0
PHIL411 KITA USSALCILIĞI 3 3 0 5.0
PHIL412 BİRİTANYA DENEYCİLİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL414 ANTROPOLOJİDE FELSEFİ BAKIŞ AÇISI 3 3 0 5.0
PHIL415 SANAT FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL419 ÇAĞDAŞ FELSEFENİN SORUNLARI I 3 3 0 5.0
PHIL420 ÇAĞDAŞ FELSEFENİN SORUNLARI II 3 0 0 5.0
PHIL421 KANT FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL422 HEGEL FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL423 AHLAK FELSEFESİ VE ÖTESİ 3 3 0 5.0
PHIL430 İŞ VE İŞLETME ETİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL431 AYDINLANMA FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL433 SONSUZLUK 3 3 0 5.0
PHIL441 ÇAĞDAŞ FELSEFE I 3 3 0 7.0
PHIL442 ÇAĞDAŞ FELSEFE II 4 4 0 8.0
PHIL444 19. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL445 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL451 METAFİZİĞİN SORUNLARI 3 3 0 5.0
PHIL461 YAŞAM VE ÖLÜM FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL465 PRAGMATİZİM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 3 3 0 5.0
PHIL491 FELSEFEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 3 0 5.0
PHIL492 FELSEFEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI II 3 3 0 5.0
PHIL495 TEKNOLOJİ FELSEFESİ VE TEKNOLOJİ ETİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL5555 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STAJI 0 0 0 1.0

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredi Teorik (s/h) Lab (s/h) ECTS
PHIL101 FELSEFEYE GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL103 SEMBOLİK MANTIĞA GİRİŞ 4 4 0 7.0
PHIL104 GELENEKSEL MANTIK 4 4 0 6.0
PHIL106 BİLGİ KURAMI I 4 4 0 6.0
PHIL108 FELSEFEYE GİRİŞ II 3 3 0 5.0
PHIL110 FELSEFİ KAVRAMLARA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL111 ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL112 ÇAĞDAŞ UYGARLIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL115 FELSEFE TARİHİNE GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL145 ANTİK FELSEFE TARİHİ I 3 3 0 7.0
PHIL146 ANTİK FELSEFE TARİHİ II 3 3 0 7.0
PHIL182 BİLİM TARİHİNE GİRİŞ 4 4 0 7.0
PHIL201 ETİK I 4 4 0 7.0
PHIL202 ESTETİK 4 4 0 6.0
PHIL203 MODERN MANTIK I 4 4 0 8.0
PHIL204 BİLGİ KURAMI II 3 3 0 5.0
PHIL205 BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ 4 4 0 6.0
PHIL206 DOĞA BİLİMLERİ FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL208 ÇEVRE ETİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL211 DUYGU FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL212 FELSEFE VE EDEBİYAT 3 3 0 5.0
PHIL214 FELSEFE VE EVRİM 3 3 0 5.0
PHIL215 FELSEFİ PRATİK 3 3 0 5.0
PHIL216 AŞK FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL235 DEDÜKTİF MANTIĞA GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL241 FELSEFİ METİNLERİ I 3 3 0 6.0
PHIL242 LATİNCE FELSEFİ METİNLER 3 3 0 5.0
PHIL245 ORTAÇAĞ FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL248 ORTAÇAĞ VE RÖNESANS FELSEFESİ 4 4 0 8.0
PHIL282 BİLİM TARİHİ 4 4 0 7.0
PHIL291 BİLİM TARİHİ I 3 3 0 5.0
PHIL301 MODERN MANTIK II 4 4 0 6.0
PHIL302 SİSTEMATİK FELSEFE 4 4 0 6.0
PHIL304 ETİK II 4 4 0 6.0
PHIL305 CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL306 ESTETİK ÜZERİNE OKUMALAR 3 3 0 5.0
PHIL341 17. VE 18. YÜZYIL FELSEFE TARİHİ I 3 3 0 7.0
PHIL342 17. VE 18. YÜZYIL FELSEFE TARİHİ II 3 3 0 7.0
PHIL343 PLATON FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL344 ARİSTOTELES FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL345 FELSEFİ METİNLERİ III 3 3 0 5.0
PHIL346 FELSEFİ METİNLER IV 4 4 0 6.0
PHIL348 VAROLUŞÇU FELSEFE 3 3 0 5.0
PHIL350 FELSEFEDE RETORİK VE ARGÜMANTASYON 3 3 0 5.0
PHIL351 UYGULAMALI ETİK 3 3 0 5.0
PHIL352 METAFELSEFİ ARAŞTIRMALAR II 3 3 0 5.0
PHIL353 MARX'IN FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL360 ANTİK YUNAN METİNLERİNİN KAVRAMSAL VE FİLOLOJİK ANALİZİ 3 3 0 5.0
PHIL365 FEMİNİST FELSEFE 3 3 0 5.0
PHIL381 BİLİMSEL YÖNTEM I 3 3 0 7.0
PHIL382 BİLİMSEL YÖNTEM II 3 3 0 7.0
PHIL390 BİLİM RASYONALİTE KURAMLARI 3 3 0 5.0
PHIL391 FİZİĞİN TEMEL FELSEFELERİ 3 3 0 5.0
PHIL392 GEOMETRİNİN TARİHİ VE YÖNTEMBİLİMİ 3 3 0 5.0
PHIL395 BİYOLAJİ TARİHİ 3 3 0 5.0
PHIL396 FENOMENOLOJİ FELSEFESİNE GİRİŞ 3 3 0 5.0
PHIL397 FİZİK TARİHİ 3 3 0 5.0
PHIL399 FELSEFEDE YAZ STAJI 0 0 4 2.0
PHIL402 MANTIK VE MATEMATİK FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL404 DEVLET VE TOPLUM FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL405 DİL FELSEFESİ 4 4 0 8.0
PHIL407 ZİHİN FELSEFESİ I 3 3 0 5.0
PHIL408 ZİHİN FELSEFESİ II 3 3 0 5.0
PHIL411 KITA USSALCILIĞI 3 3 0 5.0
PHIL412 BİRİTANYA DENEYCİLİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL414 ANTROPOLOJİDE FELSEFİ BAKIŞ AÇISI 3 3 0 5.0
PHIL415 SANAT FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL419 ÇAĞDAŞ FELSEFENİN SORUNLARI I 3 3 0 5.0
PHIL420 ÇAĞDAŞ FELSEFENİN SORUNLARI II 3 0 0 5.0
PHIL421 KANT FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL422 HEGEL FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL423 AHLAK FELSEFESİ VE ÖTESİ 3 3 0 5.0
PHIL430 İŞ VE İŞLETME ETİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL431 AYDINLANMA FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL433 SONSUZLUK 3 3 0 5.0
PHIL441 ÇAĞDAŞ FELSEFE I 3 3 0 7.0
PHIL442 ÇAĞDAŞ FELSEFE II 4 4 0 8.0
PHIL444 19. YÜZYIL FELSEFESİ 4 4 0 6.0
PHIL445 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL451 METAFİZİĞİN SORUNLARI 3 3 0 5.0
PHIL461 YAŞAM VE ÖLÜM FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL465 PRAGMATİZİM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 3 3 0 5.0
PHIL491 FELSEFEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 3 0 5.0
PHIL492 FELSEFEDE BİLGİSAYAR KULLANIMI II 3 3 0 5.0
PHIL495 TEKNOLOJİ FELSEFESİ VE TEKNOLOJİ ETİĞİ 3 3 0 5.0
PHIL5555 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STAJI 0 0 0 1.0