Bölümümüzde çift anadal yapmak isteyen öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi'ne göre anadal programının tüm derslerini almak zorundadırlar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesi:
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/yonet/ciftyeniy.html

Daha fazla bilgi için tıklayınız.