Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlara başvurular, bu bağlantı üzerinden online olarak yapılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktara programlarımıza başvuru için gereken tüm bilgilere ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Aşağıda bölümümüze özgü başvuru koşulları yer almaktadır:

Yüksek Lisans ve Doktora programlarımıza başvuran öğrencilere yazılı ve sözlü sınav uygulanır.

Yüksek Lisans programına başvuran öğrencilere uygulanan yazılı ve sözlü sınav, doktora programına başvuran öğrencilere uygulanandan farklıdır.  Ayrıca, sözlü sınav sırasında, felsefe mezunu adaylarla felsefe dışı alanlardan mezun adaylara farklı sorular sorulur. Felsefe mezunu olmayan öğrenciler için hazırlanan sözlü sınav yüksek düzeyde felsefe bilgisi gerektiren, teknik felsefe konularını ilgilendiren sorulardan oluşmaz. Öte yandan, felsefe mezunu olan öğrenciler için hazırlanan sözlü sınavda belli bir düzeyde felsefe bilgisi aranır, ancak bu tüm felsefe mezunlarının bilmesi gerek en belli başlı felsefe konularını temel alan genel sorulardır. Sınav jürisi, adayın sözlü sınavını göz önünde bulundurarak, felsefeye gerçekten bir ilgisi olup olmadığını, felsefe çalışma konusundaki niyetinin ciddi olup olmadığını, en önemlisi de verilen dereceyi alma becerisini taşıyıp taşımadığını ölçmeye çalışır.

Bu temel koşulları yerine getiriyorsanız, başvurduğunuz programa kabul edilip edilmeme konusunda hiç bir endişe duymanıza gerek yoktur. Bölümümüzün sözlü sınavına hazırlanmak için önerebileceği ne bir çalışma programı ne de bir okuma listesi vardır. Sizden olduğunuz gibi gelmenizi bekliyoruz.

Bilindiği gibi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizce'dir. Üniversitenin hangi lisansüstü programına başvurursanız başvurun, üniversitemizin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavı'nda (English Proficiency Exam) belirlenen barajı geçme zorunluluğu vardır. TOEFL ya da benzeri sınavlardan yeterli puan almış öğrencilerle, İngilizce konuşulan ülkelerden birinin pasaportunu taşıyan öğrencilerin İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmelerine gerek yoktur.

Bölümün yürüttüğü yazılı ve sözlü sınavlar ile üniversitenin düzenlediği İngilizce Yeterlik Sınavı'na ek olarak, Türkiye'deki herhangi bir üniversitenin herhangi bir yüksek lisans programına kabul edilebilmek için, ALES sınavına girme zorunluluğu vardır. ALES, yılda iki kez olmak üzere ÖSYM tarafından düzenlenmektedir. Sınav dilinin Türkçe olması dışında söz konusu test özü bakımından GRE Yetenek Testi'ne çok benzer.

 

Başvuru Koşulları

Verilen Dereceler

 

Lisansüstü Sınav Sonucu

 

İngilizce  Yeterlilik Sonucu

 

Niyet Mektubu

 

Referans Mektubu

 

Not Ortalaması

ALES

GRE

ODTÜ-İYS

TOEFL-IBT

IELTS

Yüksek Lisans

(Tezli)

EA 65

ALES-GRE Denklik Tablosu

70

 86

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

 

2 adet*

-

Doktora

EA 70

ALES-GRE Denklik Tablosu

75

 92

7.0

İngilizce

veya

Türkçe

 

2 adet*

-

* ODTÜ Felsefe Bölümü mezunu olmayan adaylardan 2 adet Referans Mektubu
  Tüm adaylar ön değerlendirme yapılmaksızın mülakata çağırılacaktır.