Yan Dal Programları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yan Dal Program Yönergesi:

http://oidb.metu.edu.tr/orta-dogu-teknik-universitesi-yan-dal-programi-yonergesi

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mantık ve Bilim Felsefesi Yan Dal Programı

Mantık ve Bilim Felsefesi Yan Dal Programı özellikle bilim ve mühendislik öğrenimi gören öğrencilere çeşitli felsefe becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu yan dal programının bir amacı da öğrencilerin genelde bilimin, özeldeyse doğa bilimlerinin dayandığı kavramsal temellere ilişkin kavrayışlarına katkıda bulunmaktır.

Mantık doğru düşünme yollarını öğreten bir disiplin olduğundan, Mantık ve Bilim Felsefesi Yan Dal Programı'nın genel amacı öğrencilerin düşünme becerilerini, kendi alanlarındaki sorun çözme yeteneklerini geliştirmektir. Mantık, matematik, bilgisayar bilimi gibi alanların temeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, Mantık ve Bilim Felsefesi Yan Dal Programı'nın, öğrencilerin öğrenim gördükleri bilim dallarının kavramsal temellerine ilişkin kavrayışlarına önemli bir katkısı olacağı açıktır.

Ne var ki, tutarlı düşünmenin zorunlu olduğu bütün çalışma alanlarında vazgeçilmez olan mantığı matematik yönelimli alanlarla sınırlamak doğru olmaz. Mantık ve Bilim Felsefesi Yan Dal Programı üniversitelerin bütün lisans bölümlerinde öğretim gören tüm öğrencilere önerilir.

Zorunlu Dersler    
PHIL 103 SEMBOLİK MANTIĞA GİRİŞ
PHIL 203
MODERN MANTIK I
PHIL 381
BİLİMSEL YÖNTEM I
PHIL 382
BİLİMSEL YÖNTEM II
  BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ
  BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ

Felsefe Tarihi Yan Dal Programı

Felsefe Tarihi Yan Dal Programı'nın temel amacı, özellikle sosyal bilimlerin çeşitli dallarında öğrenim gören öğrencilerin kendi alanlarına yönelik felsefi- tarihsel bir bakış kazanmalarını sağlamaktır. Böylesi bir donanım gereksinimi, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri, siyaset bilimleri, ekonomi, edebiyat, güzel sanatlar gibi dalların en temel kavramlarının tarihlerini felsefece bir gözle irdelemenin yaşamsal önemde oluşundan kaynaklanır. Tarihsel bir bakış açısı edinmek, günümüzde dolaşımda olan kavramları tam olarak anlamak için vazgeçilmezdir. Felsefe Tarihi Yan Dal Programı yalnızca sosyal bilim öğrencilerine değil, üniversitelerin bütün bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere önerilir; geniş bir felsefi-tarihsel bakış açısı, tüm bilimsel kavramların derinlemesine değerlendirilmesi için de zorunludur.

Zorunlu Dersler    
PHIL 145
ANTİK FELSEFE TARİHİ I
PHIL 341
17. VE 18. YÜZYIL FELSEFE TARİHİ I
PHIL 342
17. VE 18. YÜZYIL FELSEFE TARİHİ II
  BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ
  BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ
  BÖLÜM İÇİ SEÇMELİ