Prof. Dr. TEO GRÜNBERG (Emekli, Yarı zamanlı öğrt. görv.)


E-posta: teog@metu.edu.tr

Doktora derecesini, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi'nden aldı. Araştırma alanları: mantık felsefesi, kanıtlama kuramı, içlem mantıkları, bilgi ve bilgi kuramsal temellendirme, bilimsel kuramların doğrulanması.

Yayınlarından bazıları şunlardır:

"Long Run Consistency of Beliefs as Criterion of Empirical Knowledge", The Concept of Knowledge: The Ankara Seminar (Boston Studies in the Philosophy of Science, vol.170),  editörler: Ionna Kuçuradi ve Robert S. Cohen, Kluwer, 1995,
s. 149-163

(Gürol Irzık ile birlikte) "Carnap and Kuhn: Arch Enemies or Close Allies?" British Journal for the Philosophy of Science 46(1995), s. 285-307

"Predicate-Functor Logic with Operation Symbols" Logique et Analyse 29(1986), 95-104

"A Tableau System of Proof for Predicate-Functor Logic and Identity" Journal of Symbolic Logic 48(1983), 1140-1144.


Son Güncelleme:
16/10/2020 - 00:23