Doç. Dr. BARIŞ PARKANE-posta: parkan@metu.edu.tr

Telefon: +90 312 210 5969 Ofis: B118

Adres: ODTÜ Felsefe Bölümü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1, 06800 Ankara


EĞİTİM

Ph.D., 2003, University of Texas at Austin

MA, 1996, University of Wisconsin-Milwaukee

BA, 1994, Bennington College

UZMANLIK ALANLARI

19. yüzyıl Alman Felsefesi (Hegel ve Marx), Süreç Felsefesi (Whitehead).

Yetkin Olduğu Alanlar

Siyaset Felsefesi, Etik (Uygulamalı Etik, İş Etiği)

PROFESYONEL DENEYİM

 2012-2017      Doçent, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2007-2011       Yardımcı Doçent, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2004-2006       Öğretim Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bahar 2004      Öğretim Görevlisi (kısmi zamanlı), Austin Community College

Güz 2003         Öğretim Görevlisi (kısmi zamanlı), Trinity University

1996-2003       Öğretim Asistanı, University of Texas at Austin.

1994-1996      Öğretim Asistanı, University of Wisconsin-Milwaukee.

YAYINLAR (ULUSLARARASI)

Makaleler:

“On Multinational Corporations and The Provision of Positive Rights” Journal of Business Ethics, Volume 85, Issue1 (2009), s. 73-82. (SSCI)

“Professionalism: A Virtue or Estrangement From Self-Activity?” Journal of Business Ethics (2008) 78:77-85.   (SSCI: Social Sciences Citation Index)

“A Process-Ontological Account of Work,” Axiomathes—An International Journal in Ontology and Cognitive Systems 14, Numbers 1-3 (Mart 2004), s. 219-235.

Kitap Bölümleri:

“Towards A Systematic Articulation of the Concept of Work”, Work in the Contemporary World, Ed: Sigal Nagar-Ron; Inter-Disciplinary Press, 2015.

“Work and Value as Processual Entities”, The Value of Work in Contemporary Society, Ed: Dominika Polkovska, 2014 (e-kitap, ISBN: 978-1-84888-357-4)

“The Narcissism of the Beautiful Soul,” Hegel-Jahrbuch, Geist, Erster Teil, Akademie Verlag, GmbH Berlin, (2010): 147-152.

“Relatively Completely Happy”, Analecta Husserliana No.102, (2009), s. 341-353.

“A Process-Ontological Account of Work,” Process Theories—Crossdisciplinary Studies in Dynamic Categories ed. by J. Seibt, Dordrecht: Kluwer (2003): 219-235.

Konferans Derlemesinde Yayımlanan Bildiriler:

“The Relation Between Work and Value: A Process-Based Account,” Proceedings of the 2004 Hawaii International Conference on Arts and Humanities: 4572-4592.

Kitap İncelemesi:

Noriko Kawamura, Yoichiro Murakami ve shin Chiba (editörler). Building New Pathways to Peace (Seattle ve Londra: University of Washington Press: 2011); Spectrum: Journal of Global Studies, Volume 6, Issue 1 (2014); s. 131-135.

http://spectrumjournal.net/wp-content/uploads/2014/05/Sheila-Pelizzon.pdf

YAYINLAR (ULUSAL):

Kitap:

Marx, Fikir Mimarları Dizisi-27, Say Yayınları, İstanbul, 2011.

Makaleler:

“Organik Gerçeklik: Süreç Felsefesi.”, ODTÜLÜ, Sayı 59, Ocak-Mart 2016, s. 44-47.

“Feuerbach’ın Ateizmi: Sevgi İman Etmez.” Bilim ve Ütopya, Sayı 254, Yıl:21; Ağustos 2015, s. 32-42.

“Baskıcı Yapılar Altında Kadın-Beden İlişkisi ve Kadınsal Özellikler,” Özne 18. Kitap—Bahar 2013: Feminizm ve Felsefe; s. 43-58.

“Komünizme Geçişte İnsani Güçlerin Gelişimi,” Bilim ve Ütopya, Sayı: 227, Yıl: 19; Mayıs, 2013, s. 17-22.

“Eleştirel Kuramda Özne ve Öz-Eleştiri Sorunu,” Felsefe Yazın, 3:10, Temmuz/Ağustos, 2007, s. 53-56.

“Negatif Haklar, Pozitif Haklar ve Mülkiyet Hakkı Üzerine,” Felsefe Dünyası, 2006, I. No. 44, s. 159-167. (B-tipi dergi: Philosophers Index)

Konferans Derlemesinde Yayımlanan Bildiriler:

 “Cinsel Taciz ve Erdem Etiği,” 2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2007, s. 551-557.

“Sessizlerin Ayrıştırımı ve Gösterimin İkiyüzlülüğü,” Ayrımcılık; Kocaeli Üniversitesi, 85, 2005.

Kitap Editörlüğü:

2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi Bildiriler Kitabı, 2007 (Selma Aydın Bayram ile birlikte).

Çeviriler:

Patrick Murray, “Ayrı Düşen Şeyler: Tarihsel ve Sistematik Diyalektik ile Politik İktisadın Eleştirisi”, Yeni Diyalektik ve Politik İktisat içinde. Editörler: Robert Albritton ve John Simoulidis; Kitap ve Çeviri Editörü: Ersin Vedat Elgür. Nota Bene Yayınları. Ankara: 2015; s: 219-246.

YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER (ULUSLARARASI):

“Human Action, Selfhood and Freedom: A Comparison between Hegel and Arendt” Istanbul International Hegel Congress- I, Ekim 6-7, 2007. 

YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER (ULUSAL):

“Otonom Sanat ve Siyaset”, Hacettepe Üniversitesi Adorno Sempozyumu, Ekim 2016

“Adalet ve Özgürlük Savaşımında Güç Fetişizmi” Asos’ta Felsefe: Özgürlük ve Adalet, Şubat 2016.

“Üç Kadın”, Felsefe Kültür Sanat Derneği Seminerleri, Kasım 2015.

“İdeoloji Eleştirisinde Özgürlük ve Haz İlişkisi” MSGSÜ Bugün Marx Sempozyumu, Mart 2015.

“Marx’taki Hegel”, Hacettepe Üniversitesi Yeniden Hegel Sempozyumu 2014.

 “Feuerbach, Marx ve Kierkegaard’da Din ve Bireyin Oluşumu” Assos’ta Felsefe, February 2013.

“Etik Nedir?”  Üniversite Konseyleri Derneği, Etik Günü, Ekim 5, 2012.

“Kadın ve Felsefe” VIII. Klinik Sorumlu Hemşireleri Eğitim Sempozyumu, Nisan 18-21, 2012.

“Marx’ta Felsefe: Zehir, Günbatımı ve Meşale,” Assos’ta Felsefe, Şubat 2009.

“Komünizm: Başka Bir Algılayış,” Assos’ta Felsefe, Şubat 2008.

“Nietzsche’nin Sanat Felsefesinin Politik Açılımları,” Hacettepe Üniversitesi Nietzsche Sempozyumu, 2008.

“Emek ve Süreç: Hegel’den Marx’a,” Hacettepe Üniversitesi Hegel Sempozyumu, 10 Mayıs 2007.

TEZ DANIŞMANLIĞI:

Doktora Tezleri:

Selma Aydın Bayram, (co-advisor); “The Use of  the Concept of Intrinsic Value in Anthropocentric and Non-Anthropocentric Approaches in Environmental Ethics: A Meta-Ethical Investigation”, Şubat 2016.

Gülizar Karahan Balya, “The Relation between Metaphysics and Art in Nietzsche’s Philosophy”, Eylül 2015.

Burçak İsmet, “Arthur Danto’s Ontology of Aesthetics upon Pop Art”, 2014.

Burcu Yılmaz Acar, “The Underground Man of the 19th Century: A Comparative Study on Nietzsche and Marx,” Ocak 2013.

Sibel Kibar: “An Inquiry on Justice: Bases, Bearers and Principles,” July 2011.

Master Tezleri:

Zülfükar Emir Özer, “A Critical Consideration of Narratives Concerning the Emergence of Civilization: Nietzsche and Freud”, Ocak 2016.

Burcu Başaran, “Kant’s Transcendental Freedom”, 2015.

Çiğdem Çıracıoğlu, “The Deviation of Consciousness into Bad Faith in Sartre’s Being and Nothingness”, 2014.

Mesude Uğur, “Arendt and Marx on the Relation between Labor and Freedom”, 2014.

Ekrem Övünç Özbey, “Linking Ontology to Epistemology via the Notion of Evil in Human Freedom in F.W.J. Schelling’s Philosophy”, 2014.

Sedef Beşkardeşler, “Nietzsche on Fate and Freedom”, 2013.

Esen Özyurt, “Freedom and Creativity in Bergson’s Philosophy,” January 2013.

Eren Can, “Marx’s Epistemology: The Relationship between Reality and Knowledge”, Mayıs 2011.

Barış Yıldırım, “Marx on Form and Content: it’s all about structure, it’s all about artwork!”, Mayıs 2011.

İbrahim Okan Akkın, “A Systematic Critique of Formal Democracy in Light of Radical Democracy: Towards a re-politization of the people”, Şubat 2011.

Başta Başar Binici, “Nietzsche’s Criticisms of Kantian Morality”, Eylül 2010.

Bilge Akbalık, “The Concepts of Health and Sickness in Nietzsche’s Philosophy”, 2009.

Argun Abrek Canbolat, “A Study of Self in Nietzsche’s Fatalistic Universe of Eternal Recurrence”, Haziran 2009.

Emre Ebetürk, “Tracing the Footsteps of the Young Leibniz in the Labyrinth of the Continuum”, Eylül 2008.

Sevgi Doğan, “Hegel and Marx on Alienation”, Şubat 2008.

Volkan Kocagül, “The Theory of Capitalism and Its Ontological Foundations: A Comparative Study of Marx and Deleuze and Guattari,”, Kasım 2006.

KONGRE DÜZENLEME:

Felsefede Duygular Sempozyumu(Prof. Dr. Ahmet İnam onuruna), Düzenleme Komitesinde, 21 Ekim 2016.

Felsefe Günleri Anlam Kongresi, Düzenleme Komitesinde, 17-19 Aralık 2008.

2. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi, Düzenleme Komitesinde, 18-20 Ekim, 2006. 

PROJELER:

TÜBA, A.Ş. Projesi, Eylül 2011.

TANIMLANAN DERSLER:

Philosophy of Marx (PHIL 353, METU)

Philosophy of Work and Business Ethics (PHIL 430, METU)


Son Güncelleme:
18/04/2022 - 23:53