Felsefe Bölümü Tarafından Verilen Lisansüstü Dersler

Course Code   Course Name METU Credit  Contact (h/w)  Lab (h/w)  ECTS 
PHIL501 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3 3 0 8.0
PHIL502 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 0 0 0 10.0
PHIL504 TEZE HAZIRLIK SEMİNERİ 0 0 0 10.0
PHIL505 BİLİMSEL KURAMLARIN ONANMASI 3 3 0 8.0
PHIL507 FELSEFİ MANTIK I 3 3 0 8.0
PHIL510 BİLGİ KURAMINDA ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
PHIL511 FELSEFEDE LİSANSÜSTÜ OKUMALARI I 3 3 0 8.0
PHIL512 FELSEFEDE LİSANSÜSTÜ OKUMALARI II 3 3 0 8.0
PHIL513 FELSEFEDE LİSANSÜSTÜ OKUMALARI III 3 3 0 8.0
PHIL514 FELSEFEDE LİSANSÜSTÜ OKUMALARI IV 3 3 0 8.0
PHIL515 TEKNOLOJİ FELSEFESİ I 3 3 0 8.0
PHIL516 TEKNOLOJİ FELSEFESİ II 3 3 0 8.0
PHIL517 İLETİŞİM FELSEFESİ I 3 3 0 8.0
PHIL518 İLETİŞİM FELSEFESİ II 3 3 0 8.0
PHIL520 BEDEN FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL521 BİLİM TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR I 3 3 0 8.0
PHIL523 BİLİM FELSEFESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR I 3 3 0 8.0
PHIL525 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3 3 0 8.0
PHIL526 MICHEL FOCAULT FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL527 BİLİMDEKİ FELSEFE 3 3 0 8.0
PHIL528 İNSAN DOĞASI ÜZERİNE ÇAĞDAŞ DOĞALCI FELSEFELER 3 0 0 8.0
PHIL529 BİYOLOJİ FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL530 YUNAN FELSEFESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR:HELENİSTİK FİLOZOFLAR 3 3 0 8.0
PHIL531 YUNAN FELSEFESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR:ARİSTOTELES 3 3 0 8.0
PHIL532 YUNAN FELSEFESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR:PLATO 3 3 0 8.0
PHIL533 FENOMENOLOJİYE GİRİŞ 3 3 0 8.0
PHIL534 HEIDDEGGER'İN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ 3 3 0 8.0
PHIL535 NIETZSCHE'NİN DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ 3 3 0 8.0
PHIL536 21. YÜZYIL SANAT FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL537 KANT'IN SANAT VE DOĞA ÜZERİNE ELEŞTİREL FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL538 20. YÜZYIL KITA FELSEFESİ VE TEKNOLOJİSİ 3 3 0 8.0
PHIL539 ÖZNELLİK KRİZİ 3 0 3 8.0
PHIL540 FELSEFEDE ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI I 3 3 0 8.0
PHIL541 İSLAM FELSEFESİNDE ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI I 3 3 0 8.0
PHIL543 AYRIM VE ÖZDEŞLİK 3 0 0 8.0
PHIL544 FELSEFE ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI II 3 3 0 8.0
PHIL545 TÜRK-İSLAM FELSEFESİ ÜZERİNE LİSANSÜSTÜ OKUMALARI I 3 3 0 8.0
PHIL548 20. YÜZYIL FELSEFESİ VE EDEBİYATI 3 3 0 8.0
PHIL549 ÇAĞDAŞ KITA FELSEFESİNDE HAYVAN 3 3 0 5.0
PHIL550 ÖNDE GELEN FİLOZOFLAR I 3 3 0 8.0
PHIL551 İLERİ MANTIK I 3 3 0 8.0
PHIL552 İLERİ MANTIK II 3 3 0 8.0
PHIL553 BİLİMSEL AÇIKLAMA 3 3 0 8.0
PHIL554 BİLİMSEL KAVRAMLAR VE KURAMLAR 3 3 0 8.0
PHIL555 ANALİTİK FELSEFE VE ANALİTİK GELENEK 3 3 0 8.0
PHIL556 ÖNDE GELEN FİLOZOFLAR II 3 3 0 8.0
PHIL559 ÖLÜM FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL560 SİYASET FELSEFESİ ÇALIŞMALARI: SÖZLEŞMECİLİK 3 3 0 8.0
PHIL562 PRAGMATİZM 3 3 0 8.0
PHIL563 FELSEFE VE İKTİSAT 3 3 0 8.0
PHIL565 İKTİSAT ÜZERİNE FELSEFİ BAKIŞ AÇILARI 3 3 0 8.0
PHIL566 SÖMÜRGECİLİK KARŞITI FELSEFE 3 3 0 8.0
PHIL571 EKO-FELSEFE:ÇEVRE FELSEFESİ I 3 3 0 8.0
PHIL572 EKO-FELSEFE:ÇEVRE FELSEFESİ II 3 3 0 8.0
PHIL587 SÖYLEM ETİĞİ 3 3 0 8.0
PHIL599 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 0 0 50.0
PHIL600 DOKTORA SEMİNERİ 3 3 0 8.0
PHIL601 BİLGİ KURAMINDA ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI I 3 3 0 8.0
PHIL602 BİLGİ KURAMINDA ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI II 3 3 0 8.0
PHIL603 FELSEFİ MANTIKTA ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
PHIL604 TEZE HAZIRLIK SEMİNERİ 0 0 0 10.0
PHIL605 ALMAN İDİALİZMİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR 3 3 0 8.0
PHIL606 KANT'IN ELEŞTİREL FELSEFESİ:AKIL VE BİLGİ 3 3 0 8.0
PHIL607 QUEER FELSEFE 3 3 0 8.0
PHIL610 TÜRK-İSLAM FELSEFESİ TARİHİNDE ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
PHIL611 ANTİK FELSEFE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR:BİLGİ VE DEĞER 3 3 0 8.0
PHIL612 AYDINLANMADA ETİK VE SİYASET FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL613 RENK FELSEFESİ 3 3 0 5.0
PHIL614 FRANSIZ AYDINLANMASINDA ETİK VE SİYASET FELSEFESİ 3 0 0 8.0
PHIL615 ALGI FELSEFESİ 3 0 0 8.0
PHIL616 İSKOÇ AYDINLANMASINDA ETİK VE SİYASET FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL621 ONTOLOJİ VE ZİHİN FELSEFESİ I 3 3 0 8.0
PHIL622 ONTOLOJİ VE ZİHİN FELSEFESİ II 3 3 0 8.0
PHIL623 FELSEFİ METİNLERİN SÖYLEM ANALİZİ 3 3 0 8.0
PHIL625 KİMLİK VE TANINMA FELSEFESİ 3 0 0 8.0
PHIL627 ONTOLOJİDE ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI I 3 3 0 8.0
PHIL628 ONTOLOJİDE ÖZEL ARAŞTIRMA KONULARI II 3 3 0 8.0
PHIL631 BİLİMSEL KURAMLARIN AKSİYOMATİKLEŞTİRİLMESİ 3 3 0 8.0
PHIL632 BİLİMSEL KURAMLARIN DİNAMİĞİ 3 3 0 8.0
PHIL633 MANTIĞIN TEMELLERİ I 3 3 0 8.0
PHIL634 MANTIĞIN TEMELLERİ II 3 3 0 8.0
PHIL635 ETİK ARAŞTIRMALARI 3 3 0 8.0
PHIL636 SİYASET FELSEFESİ ARAŞTIRMALARI 3 3 0 8.0
PHIL637 WITTGENSTEIN FELSEFESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 3 3 0 8.0
PHIL640 İSTATİSTİKSEL ÇIKARIMIN MANTIKSAL TEMELLERİ 3 3 0 8.0
PHIL643 FELSEFEDE ANA ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
PHIL644 FELSEFEDE GÜNCEL SORUNLAR 3 3 0 8.0
PHIL647 FELSEFE TARİHİ ARAŞTIRMALARI I 3 3 0 8.0
PHIL648 FELSEFE TARİHİ ARAŞTIRMALARI II 3 3 0 8.0
PHIL650 BÜYÜK FİLOZOFLAR 3 3 0 8.0
PHIL651 METAFELSEFE ARAŞTIRMALARI 3 3 0 8.0
PHIL652 BİLİM TARİHYAZIMI VE METATARİHİ 3 3 0 8.0
PHIL653 BİLİMSEL YÖNTEME DAİR KURAMLAR 3 3 0 8.0
PHIL654 DOĞA FELSEFESİ 3 3 0 8.0
PHIL655 BİLİM FELSEFESİNDE ARAŞTIRMA KONULARI 3 3 0 8.0
PHIL699 DOKTORA TEZİ 0 0 0 130.0
PHIL711 FELSEFEDE ÖZEL YAZIM ÇALIŞMALARI I 1 1 0 2.0
PHIL712 FELSEFEDE ÖZEL YAZIM ÇALIŞMALARI II 2 2 0 3.0
PHIL5555 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STAJI 0 0 0 1.0