Son Güncelleme:
18/07/2023 - 16:34

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, gerek çalışma alanlarının zenginliğiyle gerekse çeşitli tarihsel dönemler üzerine yürütülen araştırmalarla çok yönlü bir bölümdür. Bölüm üyeleri mantık, bilim felsefesi, bilgi kuramı, metafizik, etik, estetik gibi geleneksel felsefe dallarının yanında çevre felsefesi, teknoloji felsefesi, iletişim felsefesi gibi göreli olarak yeni sayılabilecek alanlarda da araştırma etkinliklerini sürdürmektedirler. Bölümümüzde, "Çözümleyici (Analitik) Felsefe" yaklaşımının yanında "Kıta Felsefesi" yaklaşımını da görmek olanaklıdır.

Bölümümüz, öğrencilerine lisans derecesine ek olarak yüksek lisans ve doktora dereceleri de sunmakta, başarılı lisansüstü öğrencilere araştırma görevlisi olma olanağı tanımaktadır.

Bölümümüzde düzenli bir seminer programı yürütülmektedir. Bu seminerlerde bir yandan felsefeye özgü sorunlar tartışılmakta, öte yandan felsefe dışı alanlardan seçkin akademisyenlere kendi çalışma alanlarını ilgilendiren temel felsefe sorunları üzerine görüşlerini bildirme olanağı tanınmaktadır. Bu seminerlerin temel amacı disiplinlerarası düşünsel bir iletişim ortamı yaratmaktır. Doktora ve yüksek lisans öğrencileri de söz konusu seminerlerde çalışmalarını sunabilmektedirler.

Üniversitenin öğretim dili İngilizcedir. ODTÜ Kütüphanesi hem İngilizce kitap sayısı hem de süreli yayım koleksiyonunun zenginliği bakımından halen Türkiye'nin en iyi durumdaki kütüphanesidir. Ayrıca ODTÜ öğrencilerine ülkenin en iyi bilişim olanaklarını sunmaktadır.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Aret Karademir

Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Aziz Fevzi Zambak; Doç. Dr. Refik Güremen


İLETİŞİM:

e-posta: phil@metu.edu.tr

Telefon: +90 312 210 3140

Faks:     +90 312 210 7974

Adres:   Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara TÜRKİYE