Bölümümüzde çift anadal yapmak isteyen öğrenciler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi madde 3'e uygun olarak anadal programının tüm derslerini almak zorundadırlar.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için:
http://www.oidb.metu.edu.tr/yonetmelik/yonet/ciftyeniy.html