Dr. Öğr. Üyesi Refik Güremen (Bölüm Bşk. Yrd.)

E-posta: rguremen@metu.edu.tr
Telefon:  +90 312 210 3171 Ofis:  B-31